Xe-plasma focused ion beam processing with GaAs-based QD

Xe-plasma focused ion beam processing with GaAs-based QD

Maciej Jaworski, Aleksandra Chudzyńska, Paweł Mrowiński, Joanna Prażmowska-Czajka, Wojciech Kijaszek, Jan Große, Sven Rodt, Stephan Reitzenstein, and Grzegorz Sęk Z przyjemnością informujemy o niedawnej publikacji naukowej naszego kolegi, Macieja Jaworskiego. Praca...
Xe-plasma focused ion beam processing with GaAs-based QD

Siatki dyfrakcyjne o ośmiokrotnej osi symetrii

Aneta Zięba, Konrad Hreczycho, Malwina Sikora, Aleksandra Chudzyńska, Patrycja Korzec, Sergiusz Patela „Multi-axis diffraction gratings” został opublikowany w marcu 2023 r. Otwarty dostęp do artykułu trwa do 19 kwietnia pod adresem:...
Xe-plasma focused ion beam processing with GaAs-based QD

Kropki kwantowe w efektywnych źródłach światła

M. Jaworski, A. Chudzyńska, P. Mrowińskia, G. Sęk Współpracownicy laboratorium Nanores Maciej Jaworski, Aleksandra Chudzyńska opublikowali w Acta Physica Polonica A artykuł „Efficient Emission in the Telecom Range from Quantum Dots Embedded in Photonic...