Aneta Zięba, Konrad Hreczycho, Malwina Sikora, Aleksandra Chudzyńska, Patrycja Korzec, Sergiusz Patela

„Multi-axis diffraction gratings” został opublikowany w marcu 2023 r. Otwarty dostęp do artykułu trwa do 19 kwietnia pod adresem: https://authors.elsevier.com/a/1gf-%7E3IPaIj-Mx

Autorzy z Nanores Lab, Compact X i Politechniki Wrocławskiej opublikowali pracę „Multi-axis diffraction gratings”, która opisuje wytworzenie na podłożu diamentowym struktury quasi-periodycznej o ośmiokrotnej osi symetrii i możliwość ich wykorzystania jako siatek dyfrakcyjnych. Rozwiązanie daje potencjał realizacji struktur przeznaczonych do dyfrakcji światła – w przemyśle jubilerskim i systemach optycznych.

Abstract

In this paper the possibility of using quasi-periodic structures as diffraction gratings was analyzed. The structures were generated using Ammann-Beenker tiling. A quasi-periodic structure with eight axes of symmetry was successfully generated and fabricated on a diamond substrate. Moreover, the influence that increasing the number of symmetry axes has on the generated structures was analyzed. The proposed solution is promising for realizing structures designed to diffract light.