M. Jaworski, A. Chudzyńska, P. Mrowińskia, G. Sęk

Współpracownicy laboratorium Nanores Maciej Jaworski, Aleksandra Chudzyńska opublikowali w Acta Physica Polonica A artykuł „Efficient Emission in the Telecom Range from Quantum Dots Embedded in Photonic Structures Fabricated by Focused Ion Beam Milling„. Dostęp do publikacji: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/142/app142z5p16.pdf

W artykule omawiane są kropki kwantowe i ich zastosowanie w efektywnych źródłach światła do komunikacji kwantowej. Autorzy skupiają się na optymalizacji procesu tworzenia struktur fotonicznych z kropkami kwantowymi jako ich aktywną częścią. Przedstawiają wyniki testów dwóch różnych źródeł jonów (Ga i Xe) oraz zastosowanie warstwy ochronnej z węgla, co pozwoliło na wybór optymalnej metody wykorzystującej plazmową skupioną wiązkę jonów ksenonowych (Xe-PFIB). Wyniki eksperymentów potwierdzają, że metoda ta pozwala na uzyskanie struktur fotonicznych wysokiej jakości krystalicznej i optycznej, co jest obiecującym krokiem w kierunku efektywnych źródeł pojedynczych fotonów w zakresie telekomunikacyjnym.