Ogólne warunki sprzedaży

Nanores jest niezależnym laboratorium naukowo-badawczym nastwionym na świadczenie najwyższej jakości usług oraz podniesienie standardów współpracy nauki i biznesu. Prowadząc badania dla naszych klientów, skupiamy się na dostarczeniu rzetelnych informacji, w maksymalny sposób odpowiadających na stawiane przez klientów pytania. Umożliwiamy zarówno stały kontakt z naszymi inżynierami, jak zachęcamy do aktywnego brania udziału w prowadzonych przez nas badaniach. Oferty oraz cenniki Wszystkie ceny zawarte w cennikach udostępnianych przez Nanores mają charakter jedynie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów k.c. i nie mogą stanowić podstawy do żądania realizacji zamówienia. Podstawę wyceny prac w naszym laboratorium stanowią oferty indywidualne, których terminy ważności podane są w samych ofertach lub wynoszą 30 dni w razie braku ich wyraźnego wskazania. Dbałość o jakość świadczonych usług Dokładamy wszelkich starań, by dostarczane przez nas wyniki były rzetelne i obiektywne, a także by odpowiadały w możliwie najlepszy sposób na stawiane pytania. W zakresie obsługi klienta staramy się działać zgodnie ze standardami ISO 9001 oraz najlepszymi praktykami B2B. W razie jakichkolwiek wątpliwości pozostajemy w kontakcie i odpowiadamy na dodatkowe pytania, a także dopuszczamy możliwość wnoszenia reklamacji w terminie 30 dni od wykonania usługi. Reklamacje rozpatrujemy w terminie 15 dni roboczych, informując o podjętej ocenie jej zasadności oraz przedstawiając proponowane rozwiązanie. Próbki Ze względu na charakter świadczonych usług, wszelkie przekazane nam próbki mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu, za co Nanores nie ponosi odpowiedzialności. W wypadku badań o charakterze nieniszczącym, próbki przechowujemy w laboratorium przez 60 dni od wykonania usługi. W tym czasie, na życzenie klienta, próbki mogą zostać zwrócone, możemy przeprowadzić na nich dodatkowe badania lub pozostają przedmiotem reklamacji. Po upływie 60 dni, próbki podlegają utylizacji lub (w wypadku specjalnych zasad utylizacji, bądź obecności materiałów niebezpiecznych) zostaną odesłane do klienta. Terminy realizacji Staramy się realizować zlecane usługi w jak najkrótszym czasie, dlatego harmonogram prac planujemy z tygodniowym wyprzedzeniem. Podstawą terminu wykonania usługi jest termin wskazany w ofercie. Dalsze wykorzystanie wyników Wyniki badań dostarczane przez Nanores na podstawie realizowanych zleceń, przeznaczone są bezpośrednio dla klienta i mogą być przez niego wykorzystywane i powielane. Nie powinny być jednak wykorzystywane w rozstrzyganiu zewnętrznych sporów oraz postępowań sądowych. Nanores nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wykorzystywania lub wskutek decyzji podjętych na podstawie dostarczonych przez nas wyników. Przetwarzanie danych osobowych Informujemy, że Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Nanores Sp. z o.o. Sp. k.. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowią: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 679/2016 (RODO) „prawnie uzasadnione interesy Administratora” i/lub i/lub Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia („zgoda osoby, której dane dotyczą”). Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej https://nanores.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych.