L. Szydlowski, J. Ehlich, I. Goryanin, G. Pasternak, Corrigendum to “High-throughput 96-well bioelectrochemical platform for screening of electroactive microbial consortia”, Chemical Engineering Journal, Volume 437, Part 1, 1 June 2022, Pages 135247

Polecamy publikację naukową dotyczącą badania elektroaktywnych baterii, które mogą znaleźć zastosowanie w ogniwach typu MFCs (Microbial Fuel Cells). Międzynarodowy zespół badaczy – we współpracy z naszym laboratorium – przeprowadził badania preparatów skaningową mikroskopią elektronową (SEM) i mikroanalizę pierwiastkową EDS, korzystając z mikroskopu typu SEM/Xe-PFIB.

Mikroskop Helios™ G4 PFIB CXe to jeden z wielu elementów nowoczesnego wyposażenia naszego laboratorium. Pozwala na ultrawysokorozdzielcze obrazowanie powierzchni preparatu, tworzenie i analizę przekrojów w nano- i mikroskali, a dzięki wiązce ksenonu, umożliwia pracę do 50-ciu razy szybszą niż w technologii galowej. Gratulujemy autorom publikacji! Link do artykułu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894721032733